b30
tornar a l'inici
Què és l´Àmbit B30?
Els antecedents
L'entorn
Competitivitat
Els actius
Els indicadors
Una visió compartida
La cronologia
Els municipis
L´Associació Àmbit B30
Constitució Associació
Grup Treball Territori
Notes de premsa
Articles
Publicacions
Enllaços
Indicadors de competitivitat de l'Àmbit B30

Comparteix-ho!

Centres de recerca
Membres de la xarxa TECNIO (marca creada per ACC1Ó, que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya).
Cerdanyola del Vallès
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica, Centre de Recerca Agrogenòmica, Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, Institut de Neurociències, Laboratori de Proteòmica CSIC-UAB, Centre de Recerca en Sanitat Animal, Torre Marimon IRTA. Unitats de Cunicultura, Ramaderia i Silvicultura, Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón, Nacional de Microelectrònica (CSIC), Centre de Recerca Matemàtica, Centre de Visió per Computador, Centre d'Estudis Demogràfics, Centre d'Estudis Olímpics, Centre de Recerca en Governança del Risc, Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC), Institut de Ciències Polítiques i Socials, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Institut de Govern i Polítiques Públiques, Institut Universitari d'Estudis Europeus, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC), Institut Català de Nanotecnologia (CIN2), Institut de Ciències de l'Espai (CSIC) - Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Institut de Física d'Altes Energies, Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (CSIC), Laboratori de Llum de Sincrotró, Materials and Gases, Port d'Informació Científica, CEPHIS Centre de prototips i solucions hardware-software, CERPTA Centre especial de recerca planta de tecnologia dels aliments, CIMITEC Centre d'investigació en metamaterials per a la innovació en tecnologies electrònica i de comunicacions
GTQ Grup de Transductors Químics, GTS Grup de tècniques de separació en química, NANOMOL Centre of nanotechnology and molecular materials, PPF Planta pilot de fermentació, SAF Servei d'anàlisi de fàrmacs, SEPBIO Servei de proteòmica i bioinformàtica, SNIBA Servei de nutrició i benestar animal, SVGM Servei veterinari de genètica molecular, UDT-IA (Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial).
Mollet
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Laboratori de Llum de Sincrotró, ALBA.
Parc de Salut
Maqueta del projecte Parc de Salut Sabadell
Terrassa
Centre Català del Plàstic (CCP), Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA), Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT), Centre d'Innovació Tecnològica (CTF), Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), Fundació Privada Cecot Innovació (FCI), Laboratori Sistemes Oleohidraulics i Neumatics (LABSON), Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM), Centre MCIA Innovation Electronics (MCIA), Centre de Recerca en Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER), Càtedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament, Càtedra UNESCO de sostenibilitat. Grup de recerca Sostenibilitat, tecnologia i Humanisme, Control i gestió integral de la producció -CGIP-, Centre d'integritat estructural i fiabilitat dels materials -CIEFMA-, Grup de recerca paperer i gràfic -CIPAGRAF-, Centre tècnic de la filatura -CTF-, Centre universitari de la visió -CUV-, Laboratori de física de materials dielèctrics -DILAB-, Dinàmica no lineal, òptica no lineal i làsers -DONLL-, Grup de biotecnologia molecular i industrial -GBMI-, Grup d'òptica aplicada i processament d'imatge -GOAPI, Grup de recerca en anàlisi aplicada -GRAA-, Grup de recerca i innovació de la construcció -GRIC-, Grup de recerca en teoria de jocs -GRIJ-, Intexter. Enginyeria del medi ambient -ENMA-, Intexter. Materials polimèrics i química tèxtil -POLQUITEX-, Intexter. Grup de recerca en tecnologia tèxtil -TECTEX-, Intexter. Toxicologia i microbiologia ambiental i sanitària -TMAS-, Laboratori aeronàutic i industrial de recerca i estudis -LAIRE-, Laboratori d'electroquímica, interfícies i pel·lícules nanomètriques -LEIPN, Laboratori per a la innovació tecnològica d'estructures i materials -LITEM-, Laboratori de microbiologia sanitària i mediambiental -MSMLab-, Tecnologia de polímers i compostos -POLYCOM-, Sistemes avançats de control -SAC-, Superfícies, productes i processos tèxtils -SPPI-, Termodinàmica i fisicoquímica -TERFIQ-, Grup d'electrònica industrial de Terrassa -TIEG-
Associació Àmbit B30
info@b30i.cat
Segueix-nos a