b30
tornar a l'inici
Què és l´Àmbit B30?
Els antecedents
L'entorn
Competitivitat
Els actius
Els indicadors
Una visió compartida
La cronologia
Els municipis
L´Associació Àmbit B30
Constitució Associació
Grup Treball Territori
Notes de premsa
Articles
Publicacions
Enllaços
Els actius de l'Àmbit B30: una excel·lent base
Comparteix-ho!

Parc del Alba
Parc de l'Alba
L'àmbit de la B30 disposa d'un seguit d'equipaments i empreses que li donen un extraordinari potencial. D'una banda, hi ha el Parc de l'Alba, que acull el laboratori de llum del sincrotró Alba i que, amb 340 hectàrees, és un dels equipaments de recerca més avançats del món (i que està creant al seu voltant una plataforma científica, tecnològica i empresarial d'escala europea, amb capacitat per concentrar 40.000 llocs de treball, d'alt valor afegit, vinculats als sectors més dinàmics de l'economia mundial).

B30 té la Universitat Autònoma de Barcelona, que forma part de la xarxa de Campus d'Excel·lència Internacional; amb el seu Parc de Recerca UAB, amb 30 centres i instituts de recerca i més de 4.000 investigadors/es. La Universitat Politècnica de Catalunya amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Esade-Creàpolis, la Universitat Internacional de Catalunya, o l'ESDi a Sabadell complementen una notable oferta universitària.
Molt proper a aquestes instal·lacions hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, amb 150 empreses instal·lades i on treballen 2.910 persones. A més, hi ha altres centres de recerca que es troben situats, majoritàriament, als campus universitaris o als parcs científics i tecnològics.
CIM Vallès
Centre Intermodal de Mercaderies
La gran quantitat d'empreses lligades a la innovació repartides entre els 23 municipis ubicats al voltant de la B-30, que sumen més de 6.579 ha. de sòl industrial en 195 polígons d'activitat econòmica.

És també estratègica l'existència en aquest espai del Centre Intermodal de Mercaderies (CIM), un dels quatre que hi ha a Catalunya, com a equipament per afavorir l'eficiència en la distribució de mercaderies als principals centres d'activitat econòmica.

Cal tenir present que aquest àmbit compta ja amb infraestructures existents (AP7, C-58, Aeroport de Sabadell, la xarxa ferroviària) i altres en projecció (Quart Cinturó, orbital ferroviària...), que ofereixen la possibilitat de consolidar una estructura industrial i de coneixement i recerca molt competitiva en un context mediterrani, a escala europea.


Circuit de Catalunya
No es pot menystenir, a més, l'existència d'equipaments rellevants, alguns en l'àmbit català, com l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès, altres fins i tot referents mundials com el Circuit de Catalunya a Montmeló, sense oblidar la rellevant oferta hotelera i comercial i els equipaments firals com la Fira Sabadell, el Centre de Congressos i Convencions de la UAB o el Recinte Firal de Granollers, entre molts altres.

Tots aquests elements es troben, a més, en uns municipis amb una bona qualitat de vida, que compten amb una xarxa de serveis i instal·lacions educatives, de lleure, culturals, esportives i sanitàries. Tampoc podem oblidar l'important valor dels seus espais periurbans, alguns amb implicacions directes amb la recerca com l'espai d'interès natural de Gallecs.Gallecs
Espai d'interès natural de Gallecs
Associació Àmbit B30
info@b30i.cat
Segueix-nos a